Redna letna skupščina

Home  /  Business  /  Redna letna skupščina

  • 4381
  • 4381

Redna letna skupščina

22 marca, 2019No Comments

V torek, 19. 3. 2019, smo izvedle redno letno skupščino Društva študentk poslovnih ved, ki jo je vodila predsednica društva Manja Kopušar.

 

Za začetek je predsednica prebrala poslovni del letnega poročila, ki je obsegal predstavitev društva in pregled dogodkov v preteklem letu, nato pa je podpredsednica Karolina Rakovec predstavila še finančni del poročila. Članice smo pregledale bilanco stanja in izkaze poslovnega izida ter sprejele poslovno poročilo preteklega leta. V nadaljevanju je predsednica predstavila še načrt dela do konca študijskega leta 2018/2019, članice pa smo zbirale ideje za dogodke v prihodnjem študijskem letu. Po koncu dnevnega reda je sledilo neformalno druženje. Na skupščini smo sklenile, da se bodo volitve v upravni in nadzorni odbor izvedle na izredni skupščini, ki bo predvidoma potekala oktobra 2019.

Comments are closed.